РЕЗУЛТАТИ
ОТ СЕМЕСТРИАЛЕН ИЗПИТ
ПО ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ЮЛИ 2016

 

Видео-лекция за 

Българското председателство н

а Съвета на ЕС 

КАК РАБОТИ ЕС?

ЕВРОПА КАТО ПРАВОВА ОБЩНОСТ
13-ти Европейски летен университет в България!
ОБЯВА
 

 


Jean Monnet Chair - материали

 


Copyright © 2009. Всички права запазени. Created by