Стартира приемът на документи за обучение 
в Международната магистърска програма 
"Право на ЕС"
академична 2019-2020 г.
за повече информация виж
тук

Изпитът за обучение в прием "държавна поръчка" (5 места)
ще се състои на 09.09.2019 г. от 19.00 ч. в 292 аудитория.
Документи за този прием се приемат до 8 септември 2019 г.

ИНФОРМАЦИОННА БРОШУРА 2019-2020 г.


 

Скъпи колеги,

Създадена през 2007г., Международната магистърска програма „Право на ЕС“ е най-старата специализирана магистърска програма в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. За своите 12 години тя се утвърди като водещо средище за обучение на специалисти в областта на европейската интеграция. Интердисциплинарният метод на обучение, върху който е изградена програмата, позволява да бъдат надхвърлени традиционните граници на правното образование в България и тя да бъде отворена не само за кандидати, завършили висше юридическо образование, но също така и за тези от вас, които имат бакалавърска или магистърска степен в областта на социалните или стопански науки.

Признато както от професионалните, така и от академичните среди, обучението в магистърската програма „Право на ЕС“ има за цел да развие у обучаемите магистранти критичния анализ и практическите умения, необходими за прилагането на интеграционния правопорядък в Република България.

Нашият преподавателски екип е съставен от професори и доценти от Софийския университет,  преподаватели от едни от най-старите и утвърдени университети в Европа и от водещи специалисти в съответните области на правото на ЕС.

През изминалото десетилетие Международната магистърска програма се утвърди и като едно от най-активните изследователски средища в областта на Правото на ЕС. В рамките на програмата бяха проведени редица международни и национални научно-изследователски прояви и бяха публикувани редица колективни и монографични трудове в областта на европейската интеграция.

Наша мисия е тези достижения да бъдат съхранени и развити!

С уважение,

Доц. д-р Иван СТОЙНЕВ

 

Ръководител на Международната магистърска програма „Право на ЕС“

 


Copyright © 2009. Всички права запазени. Created by