Публично представяне на сборника 

„Дни на европейското правосъдие в България”

вторник, 15 април 2014 г., 17.00, Аула на СУ

виж цялата обяваИзборна дисциплина "Съдебна система на ЕС"
- специалност "Право", V курс 
информация 

"Европейското право и политика, свързани с Имиграцията и Бежанците"

Лятното училище на академична Мрежа "Одисеус", специализирана в Юридическите науки. 

 Лятното училище се провежда едновременно на френски и английски език с период на провеждане 30 юни - 11 юли 2014 г. Целта на програмата е да даде основни познания по въпросите на имиграционната политика и тази за бежанците според ЕС, от юридическа гледна точка. Програмата се организира от Академичната Мрежа "Одисеус" специализирана в Юридическите науки. Мрежата е създадена с финансовото съдействие на Европейската комисия и е координирана с Института по Европейски Науки ( l'Institut d'Etudes européennes de l'Université Libre de Bruxelles), който е част от Брюкселският Свободен Университет. Курсовете биват водени от професори, които са от различни държави членки на Европейският Съюз (тук можете да намерите листа с професорите http://www.ulb.ac.be/assoc/odysseus/cours2014UK.html, както и програмата - http://www.ulb.ac.be/assoc/odysseus/horaire2014UK.html). Кандидатите трябва да попълнят формуляр, който се намира тук и трябва да имат завършена Бакалавърска степен.


 Сертификатът трае една година и се провежда всеки петък и събота в Брюксел. 

 

 

Copyright © 2009. Всички права запазени. Created by