за наспроф. д.ю.н. Атанас СЕМОВ, Chair Jean Monnet Professor

Основател на Международната магистърска програма „Право на ЕС"
преподавател по Право на ЕС в ЮФ на СУ
от 2018 г. е съдия в Конституционния съд на Република България

ПРОГРАМЕН СЪВЕТ


проф. д-р Благой ВИДИН

Председател на УС на Центъра за продължаващо обучение
 към Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски"
Преподавател по Международно публично право в Юридическия факултет на Софийския университет

доц. д-р Христо ХРИСТЕВ

Координатор "Научна дейност"
на Международната магистърска програма "Право на ЕС"
Доцент, щатен преподавател по Право на Европейския съюз в Юридическия факултет на Софийския университет


e-mail:
hristo.hristev@gmail.com

доц. д-р Боряна МУСЕВА

Ръководител Катедра "Международно право и международни отношения"
Доцент, щатен преподавател по международно частно право в Юридическия факултет на Софийския университет


доц. д-р Мариета РАБОХЧИЙСКА

Доцент, щатен преподавател по международни отношения в Юридическия факултет на Софийския университетАДМИНИСТРАТИВЕН ЕКИП
 

д-р Жулиета БОРИН

Инстектор "Учебна дейност" и координатор "Международни проекти"
Независим експерт на франкофонската университетска агенция
и на Европейската комисия
Преподавател в Софийския университет
e-mail:
eurolaw@abv.bgАнета ДЕРВЕНТСКА
Методически кабинет и секретариат
Телефон: 02/9308 359 

Елена ЛЕСОВА
инспектор, отдел "Студенти"
Телефон: 02/9308 521


Донка ИВАНОВСКА

"ДЕА-Пасаван"
Финансово-счетоводни услуги
София 1000
ул. "Гурко" 27А, вх. 1, ет.3, ап.8
Тел./Факс: + 359 (2) 980 57 05
Тел./Факс: + 359 (2) 981 24 76
Моб. + 359 888 986 773
Моб. + 359 878 986 773

e-mail: deapasavan@nalilg.orgCopyright © 2009. Всички права запазени. Created by