за наспроф. д.ю.н. Атанас СЕМОВ, Chair Jean Monnet Professor

Ръководител на Международната магистърска програма „Право на ЕС"
преподавател по Право на ЕС в ЮФ на СУ, Директор на Института по Европейско право,
От 2018 г. е съдия в Конституционния съд на Република България

Зам.-председател на Българската асоциация по международно право


за контакт: тел: 0888/70 15 48
e-mail:
office@eubg.eu
проф. д-р Благой ВИДИНПредседател на УС на Центъра за продължаващо обучение
 към Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски"
Ръководител на Международната магистърска програма "Право на ЕС"
Преподавател по Международно публично право в Юридическия факултет на Софийския университет

e-mail: eurolaw@abv.bg
доц. д-р Иван СТОЙНЕВ


Координатор "Франкофония"
на Международната магистърска програма "Право на ЕС"
Доцент, щатен преподавател по Право на Европейския съюз в Юридическия факултет на Софийския университет

e-mail: ivan_stoynev@abv.bg
доц. д-р Христо ХРИСТЕВ

Координатор "Научна дейност"
на Международната магистърска програма "Право на ЕС"
Доцент, щатен преподавател по Право на Европейския съюз в Юридическия факултет на Софийския университет


e-mail:
hristo.hristev@gmail.comд-р Жулиета БОРИН

Инстектор "Учебна дейност" и координатор "Международни проекти"
Независим експерт на франкофонската университетска агенция
и на Европейската комисия
Преподавател в Софийския университет
e-mail:
eurolaw@abv.bg
Донка ИВАНОВСКА

"ДЕА-Пасаван"
Финансово-счетоводни услуги
София 1000
ул. "Гурко" 27А, вх. 1, ет.3, ап.8
Тел./Факс: + 359 (2) 980 57 05
Тел./Факс: + 359 (2) 981 24 76
Моб. + 359 888 986 773
Моб. + 359 878 986 773

e-mail: deapasavan@nalilg.org
Copyright © 2009. Всички права запазени. Created by