за нас


проф. д-р Благой ВИДИН


Председател на УС на Центъра за продължаващо обучение
 към Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски"
Ръководител на Международната магистърска програма "Право на ЕС"
Преподавател по Международно публично право в Юридическия факултет на Софийския университет

e-mail: eurolaw@abv.bg

проф. д.ю.н. Атанас СЕМОВ, Chair Jean Monnet Professor

Ръководител на Международната магистърска програма "Право на ЕС"
Преподавател по Право на Европейския съюз в Юридическия факултет на Софийския университет
Директор на Института по Европейско право
ПУБЛИКАЦИИ


за контакт: тел: 0886/416 876

e-mail: asemov@abv.bg


доц. д-р Христо ХРИСТЕВ

Секретар "Франкофония"
на Международната магистърска програма "Право на ЕС"
Щатен асистент по Право на Европейския съюз в Юридическия факултет на Софийския университет


e-mail:
hristo.hristev@gmail.comд-р Жулиета БОРИН

Инстектор "Учебна дейност" и координатор "Международни проекти"
Независим експерт на франкофонската университетска агенция
и на Европейската комисия
Преподавател в Софийския университет
e-mail:
eurolaw@abv.bg
Донка ИВАНОВСКА

"ДЕА-Пасаван"
Финансово-счетоводни услуги
София 1000
ул. "Гурко" 27А, вх. 1, ет.3, ап.8
Тел./Факс: + 359 (2) 980 57 05
Тел./Факс: + 359 (2) 981 24 76
Моб. + 359 888 986 773
Моб. + 359 878 986 773

e-mail: deapasavan@nalilg.org
Copyright © 2009. Всички права запазени. Created by