лектори


доц. д-р Юлия ЗАХАРИЕВА

Юлия Захариева е български експерт по право на ЕС и по правни и политически проблеми на европейската интеграция. Тя е един от основателите на Катедра "Европеистика" във Философския факултет на СУ. Преподава право на ЕС в специалност "Европеистика" и в Академията на МВР. В магистърската програма „Право на ЕС” чете лекции по европейска интеграциs и институции на ЕС. Била е в състава на експертните екипи по участието на България в ОССЕ и Европейския конвент, на екипа от български експерти по европейска интеграция (Екип Европа). Има многобройни участия в международни форуми и редица публикации. Автор е и на учебни пособия.

Юлия Захариева е завършила Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Защитава докторат в Института по правни науки към БАН. Специализира в Центъра за европейски изслезвания в Торино, Италия, в Колежа на Европа в Брюж, Белгия и в университетски центрове в Москва, Париж, Монпелие, Маастрихт и др.


 
проф. дюн Атанас СЕМОВ, Chair Jean Monnet Professor

Атанас Семов е преподавател по право на ЕС в Юридическия факултет на Софийския университет и ръководител на международната магистърска програма "Право на ЕС", директор на Института по европейско право, заместник-председател на Българската асоциация по международно право и главен редактор на "Международния журнал по ядрено право" - Париж, ръководител на първата катедра "Жан Моне" в Софийския университет

В магистърската програма води лекции по въпросите на гражданството на ЕС и правата на човека, източниците на правото на ЕС, принципите на прилагане на правото на ЕС, съдебната система на ЕС.проф. д-р Благой ВИДИН

Благой Видин е председател на УС на Центъра за продължаващо обучение към Юридическия факултет на Софийския университет. Ръководител е на международната магистърска програма "Право на ЕС". Преподава Международно публично право в СУ. В магистърската програма чете лекции по Международно публично право и Международни организации в модула за неспециалисти.


доц. д-р Христо ХРИСТЕВ


Христо Христев е магистър по право от Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски” и магистър по право на ЕС от Европейския университетски център - Нанси, Франция. Доктор по Право на ЕС в Университета в Нанси и Софийския университет, главен асистент  в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”,  консултант на различни институции и частни фирми в материята на европейската интеграция и правото на ЕС, експерт по европейски проекти. Автор на редица публикации и преводи в областта на общностното право. Владее френски, английски и италиански език.
 
Курсът му в магистърската програма е свързан със съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, гражданството на ЕС и правата на човека, принципите на прилагане на правото на ЕС.

 


Mr. Ivan STOYNEV, Ph.D 

Mr. Stoynev is an associated professor at the International Master program of European Law in Sofia University, specializing in EU competition law and EU Private Law. He has extensive experience of merger control cases, state aid cases and antitrust cases. He has developed a particular expertise on regulated sectors such as energy. Mr. Stoynev has established a reputation as one of Bulgaria's young experts on European competition law.

Mr. Stoynev has published numerous texts and articles in the field of competition law and EU Law including: “Influence of concentrations on the completion and operation of the internal energy market” (2011), “The role of the ECJ in the review of legality of the acts of the Commission adopted pursuant to Regulation (EC) № 139/2004 under the regime of Article 263 TFEU” (2012) and “The new architecture of financial stability of the European Union” (2012).

He is a graduate of the University of Sofia (having earned his Master degree of law in 2005) and the University of Paris Law School Panthéon-Assas (having earned his Master degree of European law in 2007 and Ph.D. in European competition law in 2011).He has numerous specializations in the field of American Business Law, International and European Nuclear Law, Environment and Sustainable development.   Mr. Stoynev is fluent in French and English.


Кирил ПАНГЕЛОВ

Кирил Пангелов е експерт по право на конкуренцията. Работи в Комисията за защита на конкуренцията от 2004 г., като в момента е директор на дирекция „Правни анализи и политика на конкуренцията” в КЗК. Завършил е „Право” в СУ „Св. Климент Охридски” през 2002 г. Има магистърска степен по „Икономика” от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, както и магистърска степен по „Право на Европейския съюз” от СУ „Св. Климент Охридски” и Университета в Нанси (Франция). Специализирал е право на конкуренцията в Академията по европейско право в Трир (Германия) и има стаж в Генерална дирекция „Конкуренция” на Европейската комисия (Брюксел). Автор е на множество статии в областта на европейското право по конкуренция. Съавтор е на книгата „Новата правна уредба за защита на конкуренцията”, ИК „Труд и право”, С., 2009.

              В магистърската програма чете лекции по правна защита на конкуренцията в ЕС.

Проф. Жан-Дени МУТОН / Prof. Jean-Denis MOUTON

 Проф. Жан-Дени МУТОН е сред най-бележитите френски специалисти в областта на международното и европейското право. Има богата професионална кариера и съчетава множество академични и административни длъжности.
Преподава международно и европейско право в Университета на Лотарингия (бивш университет Нанси-2), в Университетския център в Люксембург, в Европейския институт за публична администрация в Маастрихт, в Института за политически изследвания в Париж и др.
Директор   е   на  Департамента  по  юридически  и  политически  науки  на  Европейски университетски център в Нанси, на Центъра за изучаване и изследване на Международното и Европейското право, на Къщата на страните от Централна и Източна Европа.
Професор Жан-Дени МУТОН е почетен доктор на Софийския университет и кавалер на почетния легион на Франция.

 

  
Проф. Етиен КРИКИ / Prof. Etienne CRICQUI
 
 

Проф. Етиен КРИКИ е сред най-бележитите френски специалисти в областта на политическите науки и съчетава множество академични и административни длъжности. Преподава политически науки в Университета на Лотарингия.
Почетен Декан е на Факултета по право, икономика и управление на Университета на Лотарингия директор Европейски университетски център в Нанси.

Проф. Крики има голям брой значими публикации. Някои от последните са:

  

Доц. Иван БОЕВ / Maitre de conferences Ivan BOEV

Доц. Иван БОЕВ е едно от големите български имена във Франция, известен специалист в областта на международното и европейското право.
Доц. Иван БОЕВ преподава институционално право на Европейския съюз в Университета на Лотарингия и води практически семинари по международно публично право, материално право на ЕС, конституционно право. Доц. БОЕВ е организатор на конференции и изследвания за Източна Европа и нейното интегриране в ЕС, както в частност и за България.

 

 
2.     УНИВЕРСИТЕТ НА СТРАСБУРГ (СТРАСБУРГ III "РОБЕР ШУМАН")
 
 

Проф. Флоранс БЕНОА-РОМЕР / Prof. Florence BENOIT-ROHMER

Проф. Флоранс БЕНОА-РОМЕР е сред най-бележитите френски специалисти в областта на публичното право. Тя съчетава множество академични и административни длъжности, сред които ръководството на Университета на Страсбург.
Преподава публично право в Университета на Страсбург , специалист е още по конституционно право на страните от Източна Европа, интересува се от правата на човека, основните права и свободи в ЕС, правата на малцинствата и др.
 

 


 
 

 

Проф. Жан-Пол ЖАКЕ / Prof. Jean-Paul JACQUE

Проф. Жан-Пол ЖАКЕ е сред най-бележитите френски специалисти в областта на европейското право. Професорът има изключително богата научна, академична и административна професионална кариера.
Преподава право на ЕС и ЕО в Университета на Страсбург , в Колежа на Европа в Брюж, в Института за Европейски изследвания към Свободния университет в Брюксел. Гостуващ професор е в Университетите в Барселона, Фрибург, Льовен, Лисабон.
Директор е на Правната служба на Съвета на Министрите на ЕО, Брюксел. Бил е президент на Университета "Робер Шуман" Страсбург III в периода 1983-1990.

 


 
Проф. Доминик РИТЛЕНГ / Prof. Dominique RITLENG

Проф. Доминик РИТЛЕНГ е известен френски специалист в областта на публичното право. Преподава публично, административно и европейско право в Университета на Страсбург . Занимава се с взаимодействията между националния-административен и общностния правов ред и др.
Отговаря за департамента по юридически и политически науки на Европейския университетски център в Нанси. 

3.     УНИВЕРСИТЕТ БОРДО IV "МОНТЕСКЬО"
 

Проф. Жан-Клод ГОТРОН / Prof. Jean-Claude GAUTRON

Проф. Жан-Клод ГОТРОН е сред най-бележитите френски специалисти в областта на европейското право.
Преподава европейско право в Университета Бордо IV "Монтескьо". Занимава се с Институционално право на ЕС, Външни отношения на ЕС и др.
Директор е на Центъра за изследване на европейското право в Бордо, председател е на журито за хабилитация.
  

 

 

4.     УНИВЕРСИТЕТ НИЦА "СОФИЯ АНТИПОЛИС"
 
 

Проф. Жоел РИДО / Prof. Joel RIDEAU

Проф. Жоел РИДО е сред най-бележитите френски специалисти в областта на европейското право. Има изключително богата научна професионална кариера.
Преподава европейско право в Университета в Ница "София Антиполис". Интересува се от институционално право на Европейския съюз и ръководи изследвания за влиянието на разширяването на ЕС в юридически, икономически и политически план.
Директор е на Центъра за изследване на правото на европейските организации към Университета в Ница "София Антиполис", титуляр е на катедра ,Жан Моне" и член на Университетския институт на Франция.

 


 


Copyright © 2009. Всички права запазени. Created by