учебни материали

10 минути с Правото на ЕС

Приложение-Литература по Право на ЕС

К-30-Обобщение (реална връзка с ПЕС)

К-29-Нарушаване на ПЕС от съд

К-28-Националната идентичност в ПЕС

К-27-Спазване и прилагане на директива

К-26-Когато спазваме, прилагаме ли

К-25-Приложно поле на ПЕС

К-24-ППЗ-практически въпроси

К-23-Преюдициални заключения

К-22-основното за СЕС

К-21-Директен ефект

К-20-Примат

К-19-Непосредствена приложимост

К-18а-Практика на СЕС относно правната система на ЕС

К-18-Външни източници

К-16-Реквизити на правните актове

К-17-Практиката на СЕС като източник

К-15-Други производни източници извън 288

К-14-Други производни източници по чл. 288

К-13-ВЪЗМОЖНОСТИ на адвоката по директива

К-12-Директен ефект в директива

К-11-Директива

К-10-Регламент

К-9-Производни източници-въведение, номенклатура и йерархия

К-8-Първични източници

K-7-Система на източниците на Правото на ЕС

К-6-Компетенции на ЕС

К-3а-Институции на ЕС

К-5-Основни особености на Правото на ЕС

К-4-Основни принципи на ЕС

К-3-Основни особености на ЕС

К-2-Цялостно изграждане на ЕС

К-1-Създаване и смисъл на ЕС

К-02-използвани съкращения

К-01-За какво служи този требник

АУДИО ЛЕКЦИИ 2019-2020

Jean Monnet Chair - материали

СЕС-6-относно значението на ППЗ

СЕС отменя споразумението ЕС-САЩ!!!

СЕС- кои актове подлежат на ППЗ за валидност!

СЕС - решение Digital Rights Ireland-БГ

Решение-C-362-14-Schrems-presse

Решение-C-293-12 et C-594-12-Digital Rights-presse

РЕШЕНИЕ НА СЪДА-Schrems-Safe Harbour!!!

РЕШЕНИЕ НА СЪДА-Alimanovic

Прес-съобщение за Диджитал!!!

Прес-съобщение за Гугъл-Испания-ЕНГ

Прес-съобщение за Гугъл-Испания-БГ

По ППЗ ог ГКС за ЕЦБ-презумпция за уместност!

По делото за Safe Harbour

Основното за ППЗ!

Момент на отправяне на ПЗ

Коментар по Digital Rights Ireland!

ЗГА по Digital rights

ЗГА Ботт за личните данни

АС- Философията на ролята на СЕС!

Hidden cameras and human rights-ОК

conclusions-C-362-14-Schrems-presse

conclusions-C-293-12 et C-594-12-Digital Rights-presse

Citoyenneté de l'Union et situations purement internes

A.Semov-Publication 2-scan

A.Semov-Publication 1-scan

A.Semov_Publication 2_manquement_d_Etat_FR

A.Semov_Publication 1-rapports entre CJUE et les juridictions nationales_FR

A.Semov_3-Une jurisprudence souple de la CJUE !

A.Semov_2-Un cas bulgare significatif!

A.Semov_1-Conséquences de l’Avis 213 - les paradoxes de la non-adhésion!

Тицано в Европейски правен преглед!

СЕС-решение Martens

СЕС-6-ППЗ-Кой може и кой трябва!

решението Vassen Gobbels!!!

РЕШЕНИЕ НА СЪДА C 160-14-FR!

РЕШЕНИЕ НА СЪДА C 160-14-Eng!

РЕШЕНИЕ НА СЪДА C 160-14-BG

Решение IATA-ППЗ отпоследна инстнация

Решение Danzer-ППЗ отпоследна инстнация

Разграничението между права и принципи!!!

Коментар за ЕСПЧ и ППЗ - Schipani v Italy

Коментар за Ferreira da Silva

коментар за Alimanovic

За задължението за отправяне на запитване

ГОТРОН-Le_renvoi_pr_judiciel_26-10-09

Антонио Виторино за СЕС

RAPPORT D'INFORMATION DE L'ASEMBLEE NATIONALE SUR LA CHARTE

Oxford university press on line!!!

marge-manoeuvre-kanninen

Lisbon and the Court of Justice of the European Union

lenaerts за ХОПЕС

EXPLICATIONS!!!

CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L

CASE ELCHINOV-ГА за задължението на НЮ

C-67-14_Alimanovic

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА - ИЗБОРНИ ДИСЦИПЛИНИ

ЗА УЧЕБНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ

Прилага ли се ХОПЕС в материя, уредена от директива, срокът за транспониране на която не е изтекъл

ОБОБЩЕНО-Особености на възможността за позоваване на норма от ПЕС

ОБОБЩЕНО-Особености на възможността за позоваване на норма от ПЕС

ОБОБЩЕНО-Относно действието на Правото на ЕС

Д8-Кой може и кой трябва да отправя ППЗ!

Д8 - Неадекватната уредба на ППЗ в ГПК и НПК

Пример за компетентност на СЕС и в материи от изключителната компетентност на ДЧ - реална връзка

Д8-ОС-Марката АДИДАС е недействителна

Д-8 СЕС прие, че механизмът на СЕТА за уреждане на спорове между инвеститори и държави е съвместим с правото на Съюза

Д-8 Практическо премахване на двуинстанционното производство...

Д-8 Първо дело в СЕС за неизпълнение на задължението за съобщаване на мерките по транспониране на директива!!!

Д5-Европейска гражданска инициатива-Съдът на ЕС отмени отказ за регистрация на НПО, подкрепящо регионите с национални малцинства

Д3-мостра за изпит

Д7-Съдията следи служебно за неравноправни клаузи в потребителските договори

Д5-А.Семов-Механизми за определяне на реална връзка с правото на ЕС

Д11-Европейските фондове - Савина Големинова

Д7-Приложението e-Curia става единственият начин за обмен на документи с Общия съд на ЕС

Д7-СЕС- Властите в Полша трябва да спрат ранното пенсиониране на съдиите от Върховния съд

Д8-дело ЕК срещу Полша

Д8-Всичко по делото Schrems!

Д12 Budget 2021-2027 - Yves PETIT

Д8 Семов - лектория в СЮБ за преюдициалното запитване!

Д8 резюмиран текст на лекцията на А. Семов за преюдициалното запитване

Д5 Даниел Вълчев за ХОПЕС

Д3 видео.лекция за ДЕ в 8 мин.!

Д2 The never ending crisis of the European leadeship

Д2 BG decision making participation

Д6 и Д8 Спорове по инвестиционни споразумения между държави членки на ЕС не могат да се решават с арбитраж

Д-5 и Д-8 ЕК започна наказателна процедура срещу България

Д15-данни

Д3, Д5 и Д8-Пример за изключително широко въздействие на Правото на ЕС

Д8-първото българско смислено преюдициално запитване по наказателно дело

Д-2 Либералите относно идеята за международни листи в изборите за ЕП!

Д-6 Най-голямата индустриална война в историята на ЕС!

Д-5 Условен каталог на ХОПЕС в съотношение с ЕКПЧ и права-принципи

Д5-АССГ не призна еднополов брак, сключен в чужбина

Д5-решението на АССГ

Д5-ЗГА Wathelet за последиците от еднополов брак

Д17-ЕС предлага на Великобритания преходен период от 21 месеца

Д8-Шремс-продължението-3

Д7-Полезно е студентите в Международната магистърска програма

Д7-Проект за информационна система за практиката на СЕС-бюлетин1

относно Директивата за влоговете и директния ефект на чл. 10

Чудесен сайт за самоподготовка по Право на ЕС

Д7 Магистратите трябва да познават толкова добре европейското право, колкото националното

Д7 Александър Корнезов, съдия в Съда на ЕС: Десет години преюдициални запитвания – критичен преглед и равносметка

Д7 Съдът на ЕС по наше дело: Националните съдилища задължително зачитат присъдите на държавите – членки, без никакви формалности

Д5-права на гражданите на ЕС в ОК

Д8-Шремс-продължението-2!

Д8-Шремс – продължението!!!

Д8-До третата инстанция ще стигат дела, които са решени в противоречие с актове на Съда на ЕС

Д7-Националните съдилища задължително зачитат присъдите на ДЧ, без никакви формалности

Юридически барометър - бр. 14

Относно Д-3 и Д-8!

Д-3 За новата номенклатура на правните актове!

за Д-5 Истината за мигрантите в Европа в числа

Д-6: Вътрешният пазар и други свързани държави

Д3-примерни въпроси

Д-5 Парадоксите на не-присъединяването на ЕС към ЕКПЧ

Д-3 Directive 2014.104 (FR)

Д-3 Directive 2014.104 (Eng)

Д-3 Примерни въпроси за изпита

Д-3 Информация за транспонирането

Д-3 За подготовка по Д 3

Д-3 Важно за източниците

Д-З РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016-399

Д-3, Д-7 Директива от 2014 г.

Д-5 за ГРАЖДАНСТВОТО НА ЕС - Семов

Д-5 ЗАЩИТАТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В ЕС-Христев

Д-7 Правото на съдебна защита – гръбнак на правната система на ЕС-Проф. Жоел Ридо

Д-1, Д-3 Европа като правова общност-проф. Ридо

Д-1, Д-3 Европа като правова общност-Семов

Д-5 Директива за местните избори с коментар

Д-1, Д-2 Семов-ДЛ -Компромисът на недовършената реформа

Договорът от Амстердам-текст!!!

Д-3 Как да защитими правата си в ЕС

Д-3 Конституционното правосъдие и правата на човека

Д-3 ЕСПЧ и правото на съдебна защита

Д-3 и Д-7 ЕСПЧ и националния съдия

Д-2 и Д-12 За Европейската инвестиционна банка

Д-2 за нормотворческия процес в ЕС

Д-2 За развитието на паричния съюз

Д-2 За развитието на паричния съюз

Д-3 Видове източници на Правото на ЕС

Д3-йерархия на източниците (2017)

Д-2, Д-3, Д-17 Презентация на проф. Жаке!

Д-2 Демократизация на ЕС след ДЛ

Д7 и Д 8 За функцията на националния съдия

Д8 - ЕК трябва да докаже нарушението

Д8-важни актуални!

Д3-България и Съветът на Европа

Д2-ЮЗ за комитологията!

Д2-схема-Участие на ДЧ в процеса на вземане на решения

Д2-КоРе

Д2-ИкоСоКо

Д2-Юнкер за Европа на 2 скорости (англ.)

Д5 и Д6-проект за „общи минимални стандарти за социалните права

Д5 и Д6-Безработните българи имат право на помощи в Германия

Д5-България в практиката на ЕСПЧ

Д5-България пред ЕСПЧ

насоки при полагане на изпит

Д4 и Д 7-Дела в РБ за вреди от нарушение на ПЕС!

Д12-чл.-кор. проф. Иван Ангелов за ЕС

Д5-DANO-Прессъобщението на СЕС

Д8 Защо КЗД не е юрисдикция по 267 ДФЕС

Д8-относно ПУНДЧ срещу България

Д8-Бележки относно правото на иск на ФЮЛ по чл. 263 на ДФЕС

Д8 - Комплект материали (архивен файл) по материята на съдебнитепроизводства

Д1 и 3 Декларацията на Моне и Шуман с коментар!

Д-1 и 3 Методи на интеграция

Д5 - равенство на половете

Д 1 и 3 Ревизии на УД за демократизация на правния режим на ЕС

Д 3- Принципи относно компетенциите на ЕС

Д-1, 3 и 4 За правната природа на ЕС

Д-1, 3 и 4 ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ПРАВОТО НА ЕС

Д-2 ЕС за институциите на ЕС

Д-2 Институции-схема

Д-2 Реформирането на институционната система е подчинено на няколко основни задачи

Д-3 Законодателни и незаконодателни актове след ЛД

Д-3 Конституционно право на ЕС - Мутон

Д-4 Принципи на пригане-резюме

Д-8 СЕС-proizvodstva-tablica

Д-8 Схема на изучаване на производствата

АНАЛИЗИ И ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ

Г.Бойчев_Бъдещето_на_цивилизацията

СЕС: обвиняемият не е "виновен"!

Корупция в Съвета на Европа

Germany pours cold water on Macron

За нарушени човешки права само през 2017 г. България е осъдена да плати 800 000 евро обезщетения

Чудесно издание на студентите от ЮФ на СУ – струва си да се чете!

ЕС започва реално създаване на общи въоръжени сили!

Туск: КВОТИТЕ ЗА МИГРАНТИ НЯМАТ БЪДЕЩЕ!

Европейците по-позитивни за бъдещето на ЕС-октомври2017

Жените в ЕС са по-образовани от мъжете, но с по-ниски заплати

Директорът на Европейската академия в Берлин - Ten reasons for Europe

В бр. 15 на „Юридически барометър” вижте специално

В бр. 15 на „Юридически барометър” вижте специално

ЕК предлага изменение в съюзнана уредба на ДДС!

Класация по задлъжнялост

Видео-лекции по право на ЕС!

ЕС почти готов за Европейска прокуратура

ЕС на 2 скорости?

С нужната самоирония: чудесни скечове за лекции и изпити…

Цената на "твърдия" БРЕКЗИТ

Тереза Мей: „Не може да има половин напускане на ЕС”

За (не)напредъка на България и Румъния…

Обединеното кралство заменя Европейския съюз с американския

За рисковете пред британската икономика

Демократичните трансформации - Васил Кехайов

Лишаване на демоса от процедурните характеристики

Лишаване на демоса от процедурните характеристики

Съществува ли „световно гражданско общество?”

Програмно слово на председателя на ЕК

Струкрута на публичните рабходи в ЕС и в България

жилищата в ЕС и в България

ЕС на шега...

Европа като правова общност

България е с най-малко нередности по европроекти

Доналд Туск за инетграционната утопия

Брошурата, с която британското правителство агитира за оставане в ЕС!

Д1,2,4 - проф. Ив Пети за Brexit!

Лобистки „скандал на века” в ЕС за тютюневите изделия

Процедура на ЕК срещу Полша по чл. 7 ДЕС

политика по рибарството

интелектуална собственост

Докладът на Жаке за Косово!

ЮЛИЯ ЗАХАРИЕВА - От Париж до Лисабон

Спорт в ЕС!

първият делегиран регламент!

политиката на ЕС за съседство

ВКС даде реален достъп до съд за нарушения на европейското право

България е на трето място в ЕС по брой приключени разследвания

New EU laws will have to pass

Corruption in EU!!!

Балканите и Европа...

Въпросите в Оксфорд...

Големите изпълнения в ООН

Евро-пъзел!!!!

ЕК-Вече имате законите, изпълнявайте ги

Ердоган - Непростимо е, че не сме в ЕС

ЕС да се поучи от разпада на СССР

Когато България поеме председателството на ЕС...

Колко българи работят в ЕС

най-старият европеец е българин!

Общата външна политика на ЕС е нещо реално

Румънските хомосексуалисти стигнаха до Съда в Люксембург в защита на български футболист

Файненшъл таймс за истината за имигрантите!

Юнкер за приоритетите на новата ЕК

ТЕКСТОВЕ НА ФРЕНСКИ ЕЗИК

Делил за Правовата държава във външните отношения на ЕС

La politique commerciale de l’Union européenne face aux nouveaux défis

Yves Petit sur BREXIT

La politique agricole commune à l’épreuve de la subsidiarité

Cours de droit de l'UE - nondiscrimination et droits fondamentaux

Melanges Manin-Union de droits

JACQUE - LЕ TRAITE DE LISBONNE!!!

Yves PETIT - Quel avenir pour l'Europe

Mouton sur le Traite de Lisbonne

DROITS DE L’HOMME ET ACTION EXTERIEURE

LA PLACE DE LA CONCURRENCE DANS LE TRAITE DE LISBONNE

LE TRAITE DE LISBONNE ET LA COUR DE JUSTICE - Ritleng!

UNE DEMOCRATIE A TROIS NIVEAUX

LE TRAITE DE LISBONNE OU LE RETOUR DE LA REALPOLITIK - Gautron!

LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE - Vassilievich!

Важен линк за франкофоните!

Le contrôle de constitutionnalité des actes dérivés

Декларация и пътна карта на ЕС от Братислава

TUE & TFUE

TUE & TFUE

L’IDENTITE CONSTITUTIONNELLE

TCEEA

Shumann

Sainte

QC3011327FR1

Politique de cohesion

Politique de cohesion apres 2013

Migration et asile

Marchandies

Manuel de non-discrimination

L'Europe...

L'Europe culinaire..

L'Euro

Les valeurs de l'UE

Le cadre financier

Le budget-2

Le budget

Langues en EU

L'activite de l'UE 2014

L'ABV de l'UE

Les migrants

Les fonds...

Les finances publiques

Les droits fondamentaux

l'environnement

Le mediateur

Le Fonds sociale

Le citoyen

La politique sociale

lA PECHE

La PAC-2

La PAC

initiative citoyenne

Guide de nos droits

Guide de la procedure ordinaire

Gouvernance economique

Europe in 12 lessons-2014pdf

Energie

Energie 2050

Droits de l'etudiant

demographie

Consommateurs

Comprendre l'UE

commente foncionne l'UE

Citoyennete active

agriculture

Agriculture et elargissement

Cours libertés de circulation 2013 - 2014 à envoyer

Fr-новата система на гласуване в Съвета

Д-1 Лекции на проф. Етиен Крики 2014-15!

deficit democratique

deficit democratique-2

Europe des régions, des nations, fédérale

Karlsruhe renforce à nouveau les droits du Bundestag en matière européenne

L’idée d’Europe dans l’histoire

le fédéralisme à l’envers

Le traité sur la stabilité

les langues_ fr

pactebudgetaire-КОМЕНТАР!!!

PICOD-droit au juge!

PROBLEMATIQUE ACTUELLE POUR LES BANQUES EN EUROPE

Technocratie et manque de transparence

Transparence des travaux du Conseil

TUE-TFUE

УЧЕБНИЦИ И НАУЧНИ ТРУДОВЕ

Лекции по Право на ЕС - том ІІІ - Основнви права и недискриминация

Том ІІ-Съдът на ЕС-А.Семов-актуализация-притурка!

Том ІІ-Съдът на ЕС-А.Семов

том І - Международен арбитраж и международни съдебни институции

Лекции по Право на ЕС - том 1

Права на гражданите на ЕС - Том ІІІ - Правен режим на защитата на правата на човека в ЕС - актуални проблеми 7 г. след Лисабон

Права на гражданите на ЕС - Том ІІ - Правен режим на гражданството на ЕС и свободното движение

Права на гражданите на ЕС - Том І - Правен режим на защитата на правата на човека в ЕС

Лекции на Международната магистърска програма - том II !

Учредителните договори и Конституцията за Европа - преди ДЛ !

Сборник Конституцията за Европа и националните конституции!

Основни въпроси за ЕС!

55 най-важни решения на СЕО

Какво трябва да знаем за ЕС-помагало от преди ДЛисабон!

Международна конференция за Конститцията за Европа!

Жан Шарпантие - Международните организации

Етиен дьо Понсен - 27 ключа за Договора от Лисабон

Трудове на А. Семов по основните въпроси на Правото на ЕС

Фундаментална доктрина за европейската интеграция

Европейско право - Жан-Клод ГОТРОН

Изграждането на Обединена Европа

Институционно право на ЕС - Жан-Пол ЖАКЕ

Обща теория на наднационалността!

Правото на Съвета на Европа - Флоранс Беноа-Ромер

ТЕКСТОВЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

КАЛЕНДАР

КОНСПЕКТИ

АУДИО

2019.04.11 - проф. Атанас Семов - Общи особености на съдебната система на ЕС - 2

2019.04.11 - проф. Атанас Семов - Общи особености на съдебната система на ЕС - 1

2019.03.07 - проф. Атанас Семов - Обобщение за принципите на прилагане на ПЕС - 2

2019.03.07 - проф. Атанас Семов - Обобщение за принципите на прилагане на ПЕС - 1

2019.02.10 - проф. Атанас Семов - Принцип на директния ефект - 2

2019.02.10 - проф. Атанас Семов - Принцип на директния ефект - 1

2018.11.24 - Международна конференция за ХОПЕС-3-лектории на доц. Христев и доц. Стойнев.mp3

2018.11.23 - Международна конференция за ХОПЕС-1-лектория на проф. А. Семов и на проф. Жан-Пол Жаке (на фр. език).mp3

2018.11.23 - Международна конференция за ХОПЕС-1 Лекция на проф. Беноа-Ромер и дискусия с проф. Жаке-на ФРЕНСКИ ЕЗИК!.mp3

2018.11 - проф. Атанас Семов - как да учим в програмата и основни особености на ЕС

2018.10.27 - встъпителна лекция на проф. Атанас Семов

2019.10.19 - проф. Етиен Крики - Истроия на европейската интеграция - 2

2019.10.19 - проф. Етиен Крики - Истроия на европейската интеграция - 1

2019.10.18 - проф. Етиен Крики - Истроия на европейската интеграция - 3

2019.10.18 - проф. Етиен Крики - Истроия на европейската интеграция - 2

2019.10.18 - проф. Етиен Крики - Истроия на европейската интеграция - 1

2019.10.17 - проф. Етиен Крики - Истроия на европейската интеграция - 2

2019.10.17 - проф. Етиен Крики - Истроия на европейската интеграция - 1

2018.06.14 - Атанас Семов - Съдебна система на ЕС - производства

2018.06.07 - Атанас Семов - Съдебна система на ЕС - производства

2018.05.17 - Жан-Дени Мутон - Съдебна система на ЕС

2018.05.15 - Жан-Дени Мутон - Съдебна система на ЕС

2018.04.12 - проф. Атанас Семов - Принципи на прилагане на ПЕС

2018.03.11 - проф. Атанас Семов - Принципи на прилагане на ПЕС

2018.03.10 - проф. Атанас Семов - Принципи на прилагане на ПЕС

2018.03.09 - проф. Атанас Семов - Принципи на прилагане на ПЕС

2018.01.26 - проф. дюн Атанас Семов - Гражданство на ЕС и права на човека

2018.01.25 - проф. дюн Атанас Семов - Гражданство на ЕС и права на човека - 2

2018.01.25 - проф. дюн Атанас Семов - Гражданство на ЕС и права на човека - 1

2018.01.21 - проф. дюн Атанас Семов - Гражданство на ЕС и права на човека

2018.01.20 - проф. дюн Атанас Семов - Гражданство на ЕС и права на човека - 2

2018.01.20 - проф. дюн Атанас Семов - Гражданство на ЕС и права на човека - 1

2018.01.14 - проф. дюн Атанас Семов - Източници

2018.01 - проф. дюн Атанас Семов - Правна система на ЕС

2017.11 - Атанас Семов - Правна система на ЕС

2018.01 - Атанас Семов - Д3 - Компетенции - 4

2018.01 - Атанас Семов - Д3 - Компетенции - 3

2018.01 - Атанас Семов - Д3 - Компетенции - 2

2018.01 - Атанас Семов - Д3 - Компетенции - 1

2018.01 - Атанас Семов - Източници на ПЕС - 4

2018.01 - Атанас Семов - Източници на ПЕС - 3

2018.01 - Атанас Семов - Източници на ПЕС - 2

2018.01 - Атанас Семов - Източници на ПЕС - 1

2017.12 - Жан Пол Жаке - Приложение на ХОПЕС - 2

2017.12 - Жан Пол Жаке - Приложение на ХОПЕС - 1

2017.12 - Жан Пол Жаке - Институции на ЕС и компетенции - 7

2017.12 - Жан Пол Жаке - Институции на ЕС и компетенции - 6

2017.12 - Жан Пол Жаке - Институции на ЕС и компетенции - 5

2017.12 - Жан Пол Жаке - Институции на ЕС и компетенции - 4

2017.12 - Жан Пол Жаке - Институции на ЕС и компетенции - 3

2017.12 - Жан Пол Жаке - Институции на ЕС и компетенции - 2

2017.12 - Жан Пол Жаке - Институции на ЕС и компетенции - 1

2017.12 - Флоранс Беноа Ромер - Гражданство на ЕС и права на човека - 6

2017.12 - Флоранс Беноа Ромер - Гражданство на ЕС и права на човека - 5

2017.12 - Флоранс Беноа Ромер - Гражданство на ЕС и права на човека - 4

2017.12 - Флоранс Беноа Ромер - Гражданство на ЕС и права на човека - 3

2017.12 - Флоранс Беноа Ромер - Гражданство на ЕС и права на човека - 2

2017.12 - Флоранс Беноа Ромер - Гражданство на ЕС и права на човека - 1

2017.11 - Жан Клод Готрон - Съдебна система на ЕС (част 1)

2017.11 - Жан Клод Готрон - Съдебна система на ЕС (част 2)

2017.11 - Жан Клод Готрон - Съдебна система на ЕС (част 3)

Атанас Семов - "За председателството на ЕС"

АУДИО-ЗАПИСИ - УЧЕБНА 2013/2014

10.05-29.06.2013 г. - АУДИО

25.01-11.05.2013 - АУДИО

30.11.2012 - 17.01.2013 - АУДИО-ЗАПИСИ

2012.26.10-03.11 - АУДИО-ЗАПИСИ

2012.10.13-21 - доц. д.ю.н. Атанас Семов

2012.06.02 - Наталия Ангелова,"Производства пред СЕС", упражнение

2012.05.31 - доц. Атанас Семов,"Производства пред СЕС", част 2

2012.05.31 - доц. Атанас Семов,"Производства пред СЕС", част 1

2012.05.20 - доц. Атанас Семов,"Производства пред СЕС", част 2

2012.05.20 - доц. Атанас Семов,"Производства пред СЕС", част 1

2012.05.17 - доц. Атанас Семов,"Производства пред СЕС", част 3

2012.05.17 - доц. Атанас Семов,"Производства пред СЕС", част 2

2012.05.17 - доц. Атанас Семов,"Производства пред СЕС", част 1

2012.05.13 - доц. Атанас Семов,"Производства пред СЕС", част 3

2012.05.13 - доц. Атанас Семов,"Производства пред СЕС", част 2

2012.05.13 - доц. Атанас Семов,"Производства пред СЕС", част 1

2012.05.12 - доц. Атанас Семов,"Производства пред Съда на ЕС"

2012.04.27 - проф. Констанс Грев, "ЕС и националните конституции", част 2

2012.04.27 - проф. Констанс Грев, "ЕС и националните конституции", част 1

2012.04.27 - проф. Жоел Ридо,"Производства пред Съда на ЕС", част 2

2012.04.27 - проф. Жоел Ридо,"Производства пред Съда на ЕС", част 1

2012.03.31 - проф. Ален Бюзле,"Политики на ЕС"

2012.03.30 - проф. Ален Бюзле,"Политики на ЕС"

2012.03.29 - проф. Ален Бюзле,"Политики на ЕС"

2012.03.25 - проф. Ив Пети, "Политики на ЕС"

2012.03.24 - проф. Ив Пети, "Политики на ЕС", част 2

2012.03.24 - проф. Ив Пети, "Политики на ЕС", част 1

2012.03.22 - д-р Иван Стойнев,"Вътрешен пазар на ЕС. Дружествено право. Политика за малки и средни предприятия"

2012.03.18 - д-р Иван Стойнев,"Вътрешен пазар на ЕС. Дружествено право. Политика за малки и средни предприятия"

2012.03.17 - д-р Иван Стойнев,"Вътрешен пазар на ЕС. Дружествено право. Политика за малки и средни предприятия"

2012.03.15 - доц. Ингрид Шикова,"Политики на ЕС", част 2

2012.03.15 - доц. Ингрид Шикова, "Политики на ЕС.", част 1

2012.03.11 - доц. Маргарит ГАНЕВ,"Въведение в международното правораздаване. Международен арбитраж"

2012.03.10 - доц. Маргарит Ганев, "Въведение в международното правораздаване. Международен арбитраж", част 2

2012.03.10 - доц. Маргарит ГАНЕВ, "Въведение в международното правораздаване. Международен арбитраж", част 1

2012.03.02 - д-р Иван СТОЙНЕВ, Правен режим на конкуренцията в ЕС"

2012.03.01 - д-р Иван СТОЙНЕВ, Правен режим на конкуренцията в ЕС"

2012.02.29 - Кирил ПАНГЕЛОВ,"Правен режим на конкуренцията в ЕС"

2012.02.25 - д-р Екатерина РУСЕВА,"Правен режим на конкуренцията в ЕС"

2012.02.24 - д-р Екатерина РУСЕВА,"Правен режим на конкуренцията в ЕС"

2012.02.23 - Кирил ПАНГЕЛОВ,"Правен режим на конкуренцията в ЕС"

2012.02.22 - Кирил ПАНГЕЛОВ,"Правен режим на конкуренцията в ЕС"

2012.02.17 - д-р Иван СТОЙНЕВ, Правен режим на конкуренцията в ЕС"

2012.01.28 - проф. Жан-Дени МУТОН,"Конституционно право на ЕС"

2012.01.27 - проф. Жан-Дени МУТОН,"Конституционно право на ЕС"

2012.01.19 - доц. д-р Атанас СЕМОВ,"Принципи на прилагане на правото на ЕС"

2012.01.15 - доц. д-р Атанас СЕМОВ,"Принципи на прилагане на правото на ЕС"

2012.01.14 - доц. д-р Атанас СЕМОВ,"Принципи на прилагане на правото на ЕС"

2012.01.13 - доц. д-р Атанас СЕМОВ,"Принципи на прилагане на правото на ЕС"

2012.01.12 - доц. д-р Атанас СЕМОВ,"Принципи на прилагане на правото на ЕС"

"ВЪТРЕШЕН ПАЗАР", доц. Иван Боев - курс 2012 г.

2011.12.15 - проф. Жан Пол Жаке, "Институции на ЕС"

2011.12.14 - проф. Жан Пол Жаке, "Институции на ЕС"

2011.12.13 - проф. Жан Пол Жаке, "Институции на ЕС"

2011.11.18 - доц. д-р Атанас СЕМОВ,"Регламент и директива"

2011.11.11 - доц. д-р Атанас СЕМОВ,"Първични източници на правото на ЕС"

2011.11.10 - доц. д-р Атанас СЕМОВ,"Ход на европейската интеграция"

2011.11.04 - д-р Христо ХРИСТЕВ,"Гражданство на ЕС и права на човека"

2011.11.03 - д-р Христо ХРИСТЕВ,"Гражданство на ЕС и права на човека"

2011.10.22 - доц. д-р Юлия ЗАХАРИЕВА, "Методи на европейската интеграция

2011.10.21 - доц. д-р Юлия ЗАХАРИЕВА, "Методи на европейската интеграция

2011.10.16 - доц. д-р Юлия ЗАХАРИЕВА, "Методи на европейската интеграция

2011.10.15 - доц. д-р Юлия ЗАХАРИЕВА, "Методи на европейската интеграция

2011.10.20 - д-р Христо ХРИСТЕВ,"Гражданство на ЕС и права на човека"

2011.10.14 - доц. д-р Юлия ЗАХАРИЕВА, "Методи на европейската интеграция

2011.10.13 - д-р Христо ХРИСТЕВ,"Гражданство на ЕС и защита правата на човека"

2011.10.08 - проф. Етиен КРИКИ,"История на европейската интеграция"

2011.10.07 - проф. Етиен КРИКИ,"История на европейската интеграция"

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

РЕЗУЛТАТИ - държавна поръчка 2021

график - втори семестър

конкурс "държавна поръчка" 2020 - резултати

brochure 20

ПРОТОКОЛ - ПРИЕМ ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА 2019

заповед - магистри

конспект - прием държавна поръчка

Бяла книга за бъдещето на Европа

Стажантска програма в СЕС

LAB

Българският посланик в Нанси

пътуващ университет - снимки

Обръщение на н. пр. посланик Ерик Льобедел

КОНСПЕКТ ЗА ПРИЕМ - ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА

Европейски летен университет - 2015 г.

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

Литература по Право на ЕС 2014

единни в многообразието

Поздравителен адрес от главния прокурор на Република България г-н Сотир Цацаров по случай деня на Европа - 9 май

Поздравителен адрес от еврокомисар Кристалина Георгиева по случай деня на Европа - 9 май

Полезни линкове за Право на ЕС

КНИГИ ПО ПРАВО НА ЕС В БИБЛИОТЕКАТА НА ЮФ ПРИ СУ «СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ»

КОНСПЕКТ - ПРИЕМ ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА

Презентация за ЕС - официална

Правото на ЕС в Юф на СУ

ОТЗИВ ЗА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА ОТ ПРОКУРАТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПРАВО НА ЕС, ЮФ

семестриален изпит - ПЕС - Резултати

Резултати от семестрилен изпит по ПЕС - Право, ЮФ. 30.08.2019

Резултати от семестрилен изпит по ПЕС - Право, ЮФ. 01.07.2019

Резултати от изпит по Право на ЕС -12 април 2019

РЕЗУЛТАТИ - УСЛОВНИ

РЕЗУЛТАТИ - МО

публична покана - документация

РЕЗУЛТАТИ ПОПРАВКА - ПРАВО

РЕЗУЛТАТИ - ПОПРАВКА - МО

съдебна система на ЕС - изборна

семестриален изпит - резултати 28.06.2018

МО - ликвидация

Д5 и Д14 Development of EU policy on Immigration and Asylum

Летен университет

Занятия относно Съдебната система на ЕС

Занятия за съдебната система на ЕС

Конспект по Право на ЕС ("Право") 2018

Право на ЕС – изпит април 2018 – резултати

Седмица на ЕС в СУ

Чудесен сайт за самоподготовка по Право на ЕС

Чудесно издание на студентите от ЮФ на СУ – струва си да се чете!

КОНСПЕКТ ПЕС, МО

Резултати Изборна дисциплина СЕС

Д-1, Д-3 Европа като правова общност-проф. Ридо

Видове източници на Правото на ЕС

Йерархия на източниците (2017)

Д5-Парадоксите на не-присъединяването на ЕС към ЕКПЧ

Конспект МО 2016-17!

Съдът на Европейския съюз пуска първото си приложение за смартфони и таблети

малко факти по повод 9-и май

Брошурата, с която британското правителство агитира за оставане в ЕС!

Д1 и Д 17-Черна Гора по пътя на членството през 2021 г

РЕШЕНИЕ НА СЪДА Willems

изборна дисциплина - СЕС

Изборна дисциплина "Съдебна система на ЕС"

Лекции по Право на ЕС - том 1

Д 1 и 3 Ревизии на УД за демократизация на правния режим на ЕС

Д-1, 3 и 4 За правната природа на ЕС

Д-1, 3 и 4 ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ПРАВОТО НА ЕС

Д-2 ЕС за институциите на ЕС

Д-2 Институции-схема

Д-2 Реформирането на институционната система е подчинено на няколко основни задачи

Д-3 Законодателни и незаконодателни актове след ЛД

Д-3Конституционно право на ЕС - Мутон

Д-4 Принципи на пригане-резюме

Д-8 СЕС-proizvodstva-tablica

Д-8 Схема на изучаване на производствата

Европейско право - Жан-Клод ГОТРОН

Институционно право на ЕС - Жан-Пол ЖАКЕ

Лекции по Право на ЕС - том 1

Декларацията на Шуман с коментар от 2013

Европейският съюз в слайдове

Правото на ЕС в Юф на СУ

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ - ПРЕЗЕНТАЦИЯ


Copyright © 2009. Всички права запазени. Created by