Обучение


КАНДИДАТСТВАНЕ В ПРОГРАМАТА

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА

УЧЕБЕН ПЛАН

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА

ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И СРОКОВЕ

МОЛБА ПО ОБРАЗЕЦ

ПОПЪЛНЕНА МОЛБА ПО ОБРАЗЕЦ

ПРИМЕРНО МОТИВАЦИОННО ПИСМО

ПЕРСОНАЛЕН ТАЛОН

КОНСПЕКТ ЗА ПРИЕМ "ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА"

Електронна регистрация се извършва на адрес:

 https://law.kmk.uni-sofia.bg до 27.09.2019 г.

До 17.00 ч. на 27 септември 2019 г. се приемат документи на хартиен носител за участие в прием „платено обучение” .
 
 

 
 


Copyright © 2009. Всички права запазени. Created by